Đánh giá

Điều khiển trực tiếp thời gian thực – gửi lệnh bằng tin nhắn SMS

Các lệnh điều khiển SMS của phần mềm theo dõi điện thoại cho phép bạn gửi tin nhắn để đưa ra các lệnh điều khiển lên thiết bị đang theo dõi kể cả khi thiết bị không có kết nối internet.

• Các tin nhắn sẽ hoàn toàn bị ẩn (đối với máy chạy Android 4.0 trở về trước) và không hiển thị trên điện thoại bị theo dõi.
• Đối với điện thoại Android 4.0 trở về sau tin nhắn sẽ hiển thị trên máy mục tiêu. Để khắc phục tình trạng này, bạn có thể chỉnh sửa cú pháp tin nhắn trước khi sử dụng.

SMS command
Các cú pháp tin nhắn & nội dung lệnh

• Soạn tin nhắn từ điện thoại bất kỳ với nội dung tin nhắn như bảng bên dưới (ví dụ: #restartnet ) gửi về số điện thoại mà bạn đang theo dõi.

• Lưu ý: Không thêm hay bớt ký tự trong cú pháp tin nhắn, kể cả khoảng trống, không tuỳ tiện VIẾT HOA.

Chức năng Nội dung tin nhắn Giải thích
Khởi động lại internet #restartnet Gửi lệnh yêu cầu điện thoại khởi động lại internet và gửi dữ liệu lên máy chủ.
Bật kết nối internet #startnet Gửi lệnh bật kết nối dữ liệu internet (3G)
Tắt kết nối internet #stopnet Gửi lệnh tắt kết nối dữ liệu internet (3G)
Định vị điện thoại #restartgps Xác định vị trí hiện tại của điện thoại, GPS sẽ được bật lên và tự động tắt sau 1 phút.
Cài lại thiết lập #restartsettings Khởi động lại internet và nhận thiết lập mới từ máy chủ
Khởi động lại Wifi #restartwifi Khởi động lại Wifi và gửi dữ liệu về máy chủ
Bật kết nối wifi #startwifi Bật kết nối wifi
Tắt kết nối wifi #stopwifi Tắt kết nối wifi
Bật ghi âm #recordaudio Bắt đầu ghi âm môi trường xung quanh (10 phút) và gửi file ghi âm về máy chủ khi có kết nối internet
Chụp hình #takepic Bí mật chụp một hình ảnh (camera sau) và gửi file hình về máy chủ
Chụp hình (camera trước) #takepicfront Bí mật chụp một hình ảnh (camera trước) và gửi file hình về máy chủ
Lấy danh sách danh bạ #listcontacts Lưu toàn bộ danh bạ của điện thoại và gửi file về máy chủ khi có kết nối internet
Lấy danh sách app #listapps Lấy danh sách các ứng dụng đang được cài trên máy và gửi dữ liệu về máy chủ khi có kết nối internet.
Bật báo thức #startalarm Máy sẽ bật chuông báo thức trong 20 giây
Khôi phục cài đặt gốc của máy #remotewipe Lưu ý: Máy sẽ bị khôi phục lại cài đặt gốc, xoá hết mọi dữ liệu trong máy, hình ảnh, dữ liệu trong thẻ nhớ (*)
Khoá điện thoại #lockphone Điện thoại sẽ bị khoá và được yêu cầu phải nhập mã pin mới được mở lại. Mã pin mặc định là 1234.
Mật khẩu mặc định có thể thay đổi ở mục Account > Phone settings trên website quản lý theo dõi của theodoididong
Đặt chế độ im lặng #setsilent Máy sẽ được đặt sang chế độ im lặng
Đặt chế độ rung #setvibrate Máy sẽ được đặt sang chế độ rung
Đặt chế độ thường #setnormal Máy sẽ được đặt lại chế độ chuông bình thường
Theo dõi vị trí #tracklocation Ứng dụng sẽ bắt đầu theo dõi vị trí & di chuyển của máy trong vòng 5 phút. Yêu cầu máy phải có kết nối dữ liệubật GPS

Danh sách các cú pháp này được sử dụng khi đã cài ứng dụng theo dõi điện thoại. Nếu bạn chưa cài đặt, vui lòng cài đặt ứng dụng theo dõi trước khi sử dụng.