Điều khoản dịch vụ
2.5 (50%) 2 votes

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Chào mừng bạn đến với theodoididong.com, website cung cấp dịch vụ ứng dụng theo dõi điện thoại trực tuyến. THEODOIDIDONG cung cấp cho bạn các sản phẩm, phần mềm, dịch vụ (gọi chung là “Dịch vụ“) với điều kiện bạn phải đồng ý và tuân thủ các điều khoản sau đây của Điều khoản Sử dụng (“Điều khoản Sử dụng“).

 1. Điều khoản chung

Điều khoản Sử dụng quy định các điều khoản ràng buộc bạn khi sử dụng Dịch vụ của THEODOIDIONG. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” sau đây được gọi chung để chỉ tới những người sử dụng Dịch vụ của THEODOIDIDONG. Vui lòng nghiên cứu kỹ và lưu lại một bản Điều khoản Sử dụng này.

Bằng việc tải phần mềm và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Bạn đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này. Nếu Bạn không đồng ý bị ràng buộc với Điều khoản Sử dụng này, Bạn nên chấm dứt ngay lập tức việc sử dụng Dịch vụ của THEODOIDIDONG.

Chúng tôi thực hiện Điều khoản Sử dụng này theo quy định của pháp luật hiện hành và không nội dung nào trong Điều khoản Sử dụng này cản trở quyền của THEODOIDIDONG tuân thủ các quy định hoặc yêu cầu của chính phủ, tòa án, cơ quan thi hành án liên quan đến việc Bạn sử dụng Dịch vụ của THEODOIDIDONG  hoặc thông tin do chúng tôi nhận được hoặc thu được từ việc sử dụng Dịch vụ của Bạn.

2. Từ chối đảm bảo

Website và Dịch vụ của THEODOIDIDONG được cung cấp dựa trên nguyên tắc không bảo hành, trên cơ sở dịch vụ và tính năng sẵn có mà không có bất kỳ sự bảo đảm bằng bất kỳ hình thức nào dù được thể hiện hoặc ngụ ý như vậy. THEODOIDIDONG không đảm bảo rằng rằng sự vận hành các phần mềm hoặc Dịch vụ của Theo Dõi Di Động sẽ không bị gián đoạn hoặc bị lỗi.

THEODOIDIDONG không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự mất mát dữ liệu, tổn thất lợi ích nào hoặc các vấn đề khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của THEODOIDIDONG, bao gồm nhưng không giới hạn đến tất cả các thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, thông điệp hoặc các nguyên liệu khác (“Nội dung”) mà Bạn có thể lưu giữ, đưa lên, hoặc truyền tải thông qua Dịch vụ. Bạn đồng ý Dịch vụ của THEODOIDIDONG với tất cả sự rủi ro.

3. Thay đổi điều khoản sử dụng

THEODOIDIDONG giữ quyền thay đổi và/hoặc sửa đổi mà không cần báo trước bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản Sử dụng này tùy từng thời điểm. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật lên website này. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ củaTHEODOIDIDONG sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được đăng lên, Bạn đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

4. Hành vi bị cấm khi sử dụng dịch vụ

Bạn phải sử dụng Dịch vụ của THEODOIDIDONG phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.THEODOIDIDONG không bỏ qua hoặc cho phép bất kỳ hành vi bất hợp pháp hoặc bị cấm liên quan đến Dịch vụ củaTHEODOIDIDONG. Dưới đây là một số hành vi bất hợp pháp hoặc bị cấm khi Bạn sử dụng Dịch vụ củaTHEODOIDIDONG. Chúng tôi giữ quyền điều tra và thực hiện những biện pháp pháp lý cần thiết đối với bất kỳ người nào, theo quyền quyết định củaTHEODOIDIDONG, vi phạm quy định này, bao gồm nhưng không giới hạn đến thông báo tới các Cơ quan Quản lý Nhà nước.

Bạn không được phép thực hiện các hành vi bị cấm bao gồm, nhưng không giới hạn tới việc lợi dụng Internet vì mục đích:

 • Chống lại nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn, kỳ thị giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
 • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
 • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
 • Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;
 • Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật;
 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
 • Sản xuất, lưu hành sản phẩm công nghệ thông tin trái pháp luật;
 • Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên miền đó;
 • Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;
 • Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet;
 • Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi trái pháp luật về công nghệ thông tin.

 6. Giới hạn trách nhiệm

Bạn xác nhận và đồng ý rằng THEODOIDIDONG chỉ sẵn sàng cung cấp các Dịch vụ nếu Bạn đồng ý giới hạn trách nhiệm của chúng tôi đối với Bạn và các bên thứ ba. Bạn đồng ý rằng Bạn chịu trách nhiệm bồi thường duy nhất và toàn bộ đối với bất kỳ khiếu nại, tố cáo nào tới THEODOIDIDONG liên quan đến bất kỳ sự vi phạm quy định sử dụng nào do việc Bạn ngừng sử dụng Dịch vụ của THEODOIDIDONG.

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho THEODOIDIDONG và các công ty liên kết của THEODOIDIDONG  và mỗi nhân viên, giám đốc, người lao động, đại lý, đại diện, người cung cấp thông tin và bên cấp phép của THEODOIDIDONG và các công ty liên kết của THEODOIDIDONG không bị tổn hại bởi bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện, chi phí, tổn thất, thiệt hại, phán quyết của tòa án và phí tổn nào, bao gồm nhưng không giới hạn phí luật sư, liên quan đến hoặc phát sinh từ việc vi phạm Điều khoản Sử dụng hoặc bất kỳ sự sử dụng của Bạn đối với các Dịch vụ, hoặc bất kỳ người nào khác sử dụng Dịch vụ thông qua Bạn hoặc sử dụng máy tính của Bạn. THEODOIDIDONG giữ quyền, bằng chi phí của mình, đảm nhận hoàn toàn việc bảo vệ và kiểm soát (nhưng không có trách nhiệm) đối với bất kỳ vấn đề nào phát sinh như vậy tùy thuộc vào sự bồi thường của Bạn.

7. Chính sách bảo mật

Để hiểu rõ cơ chế bảo mật thông tin người dùng, xin vui lòng đọc Chính sách bảo mật của THEODOIDIDONG tại website: theodoididong.com/policy. Chính sách này sẽ cung cấp cho các bạn cơ chế thu tập, xử lý và bảo vệ thông tin người dùng.

8. Chính sách bồi hoàn

Việc sử dụng/mua ứng dụng theo dõi điện thoại của THEODOIDIDONG đồng nghĩa với việc người dùng tuân thủ các chính sách sau đây:

8.1 Chính sách hoàn tiền:

Sau khi khách hàng đã đặt mua kích hoạt 1 năm sử dụng ứng dụng theo dõi điện thoại của THEODOIDIDONG. Việc quý khách ngưng sử dụng dịch vụ hoặc xoá dịch vụ sẽ không được bồi hoàn tiền đã đặt mua.

8.2 Đổi điện thoại theo dõi:

Khi khách hàng đổi điện thoại mục tiêu sang điện thoại mới, khách hàng phải cài đặt lại phần mềm theo dõi điện thoại vào điện thoại mớiphải mua lại gói kích hoạt 01 năm cho điện thoại này.

Theo Dõi Di Động cam kết sẽ hỗ trợ tối đa 50% gía mua cho máy mục tiêu mới. Quý khách KHÔNG THỂ CHUYỂN ĐỔI GÓI KÍCH HOẠT từ máy này sang máy khác.

8.2 Chính sách đổi trả:

Sau khi thanh toán và kích hoạt dịch vụ, quý khách sẽ không thể thay đổi thiết bị cài đặt hoặc thay đổi tài khoản. Nếu muốn thay đổi tài khoản hoặc thiết bị, quý khách vui lòng đặt mua/kích hoạt gói mới.

9. Chính sách giá cả và thanh toán

Quý khách được phép cài đặt và sử dụng ứng dụng theo dõi điện thoại miễn phí trong vòng 03 ngày. Sau 03 ngày dùng thử, nếu quý khách muốn tiếp tục sử dụng, vui lòng thanh toán để kích hoạt dịch vụ.

THEODOIDIDONG chỉ cung cấp 01 gói dịch vụ duy nhất – trọn gói 1 năm sử dụng dịch vụ với giá 2.400.000đ/năm/01 điện thoại.

Quý khách vui lòng xem hướng dẫn thanh toán tại trang: liên hệ & thanh toán